POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu justgrey.pl

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu realizowania zamówień, kontaktowania się z Użytkownikami poprzez formularz kontaktowy, oraz zbierania danych statystycznych na stronie internetowej serwisu. Przetwarzanie i gromadzenie danych przebiega z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa zgodnych z ustawą o ochronie danych osobowych.
 2. Wyłącznym Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest właściciel justgrey, Marta Gwiazda z siedzibą przy ul. Grodziska 18, 05-807 Owczarnia. NIP 9512234088. REGON 368901241.
 3. Serwis zbiera dane automatycznie wyłącznie w postaci danych gromadzonych przez pliki cookies, formularz kontaktowy oraz badania statystyczne wewnątrz strony.
 4. Polityka prywatności cookies -  *Pliki cookies, zwane potocznie "ciasteczkami", są danymi informatycznymi, głównie plikami tekstowymi, które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. W plikach tych zapisywane są informacje o przeglądaniu, czyli ustawienia strony lub dane z prywatnego profilu. *Polityka wykorzystywania plików cookies jest regulowana poprzez ustawę o ochronie danych osobowych *Korzystając z serwisu Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies zgodnie z polityką prywatności serwisu *Istnieją różne rodzaje plików cookies, można je podzielić na pliki własne i pochodzące z innych domen, oraz na pliki sesyjne i pliki stałe, więcej informacji na ich temat można znaleźć pod adresem : http://wszystkoociasteczkach.pl/ *Pliki Cookies są używane w celu jak najlepszego dostosowania serwisu do potrzeb Użytkowników serwisu
 5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych nie udostępniam ich osobom nieupoważnionym. Na bieżąco zapoznaję się z aktami prawnymi o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy ( np. wykorzystanie danych w celu wykonania przesyłki pocztowej, lub wystawienia faktury).
 7. Serwis zawiera dane osobowe i informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu i udostępnionych poprzez serwis przysługuje wgląd osobie fizycznej lub firmie, która te dane umieściła. Osoba ta lub firma ma także prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie, drogą pisemną do siedziby naszej firmy.
 11. Zastrzegam sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis justgrey. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące ochrony danych osobowych.
 13. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 • *rejestracji konta na justgrey.pl, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 •  
 • *składania zamówienia na justgrey.pl, w celu wykonania umowy. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 •  
 • *subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 •  
 • *korzystania z usługi formularza kontaktowego na justgrey.pl w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. W przypadku rejestracji konta na justgrey.pl, Użytkownik podaje:
 • *adres e-mail;
 •  
 • *dane adresowe:
 •  
 • *imię i nazwisko;
 •  
 • *numer telefonu.
 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 • *firmę Przedsiębiorcy;
 •  
 • *numer NIP.
 1. Podczas rejestracji konta na justgrey.pl, Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie.
 1. W przypadku składania zamówienia na justgrey.pl, Użytkownik podaje następujące dane:
 • *adres e-mail;
 •  
 • *dane adresowe:
 •  
 • *imię i nazwisko;
 •  
 • *numer telefonu.
 1. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
 • *firmę Przedsiębiorcy;
 •  
 • *numer NIP.
 1. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 2. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Użytkownik podaje następujące dane:
 • *adres e-mail;
 •  
 • *imię i nazwisko;
 •  
 • *numer telefonu

 

W razie wątpliwości dotyczących któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jestem do dyspozycji, moje dane można znaleźć w zakładce KONTAKT.