ZWROTY

Bardzo proszę o informację drogą mailową z opisem problemu, który pojawił się w związku z zakupionym produktem. Poproszę pamiętać o podaniu numeru zamówienia.

Staram się, żeby tworzone przeze mnie projekty były najwyższej jakości i dostarczane były bezpiecznie i bez uszkodzeń, jeśli jednak pojawił się jakiś problem, potrzymany produkty nie jst tym zamawiany, lub jest wadliwy to dokonam wszelkich starań, aby jak najszybciej temu zaradzić.

Jeśli istnieje konieczność zwrotu towaru, to uprzejmie proszę o zabezpieczenie odsyłanego towaru w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.

 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

 5. Koszt zwrotu rzeczy t.j. koszt wysyłki zakupionych towarów do Sprzedającego ponosi Klient.

 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Justgrey nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 9. Justgrey – ZWROT TOWARU
  ul. Kierbedzia 6/102
  00-728 WARSZAWA
  Tel. +48 602 789 568
  e-mail: info@justgrey.pl