DRZEWO GENEALOGICZNE - AKWARELA

Projekt ilustracji przedstawiającej drzewo genealogiczne. Delikatne szarfy z imionami i nazwiskami członków rodziny wplecione w koronę rozłożystego drzewa.

 

Ilustracja na arkuszu 50x60cm w technice akwareli z szarfami, imionami i nazwiskami naszkicowanymi piórkiem.

W zdjęciach usunęłam nazwiska, ale pozostawiam imiona, aby pokazać czcionkę.